Wykonanie żelbetowych dołów kompensacyjnych przy ul. Targowej w Płocku

Inwestor: Budmat Bogdan Więcek

Termin realizacji: 08.2022- nadal w budowie

Zakres inwestycji:

  • Wykonanie żelbetowych dołów kompensacyjnych o głębokościach 11 i 18 m metodą studniarską oraz fundamentów komorowych i blokowych pod linię cięcia wzdłużnego.
Copyright © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX Sp. z o. o