Budowa fundamentów pod linie cięcia wzdłużnego blach oraz pod linie profilarek do wykonywania profili zimnogiętych

Inwestor: BIMERG Sp. z o.o.

Termin realizacji: 08.2017 - 11.2022

Zakres inwestycji:

  • Wykonanie metodą studniarską dołów kompensacyjnych o konstrukcji żelbetowej w ilość 3 szt. na głębokość 10m, 12m oraz 14 m p.p.t oraz fundamentów i zbiorników żelbetowych posadowionych na głębokości od 1 do 5 m p.p.t.
Copyright © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX Sp. z o. o